Jagger Metadata Management System

Vítejte v aplikaci Jagger na rr.cesnet.cz!

Zde můžete spravovat své entity (IdP a SP) v rámci federací spravovaných sdružením CESNET, tj. czTestFed (testovací účely) a v budoucnu také eduID.cz (produkční účely).

Pokud byste objevili jakékoliv problémy, pošlete e-mail na adresu info@eduid.cz.


Welcome to Jagger application at rr.cesnet.cz!

Here you can manage your entities (IdPs and SPs) in federations operated by CESNET association, ie czTestFed (testing purposes) and in the future eduID.cz (production purposes) as well.

In case you encounter any issues send an email to info@eduid.cz.